|| OFERTA ||

Jest to jedna z podstawowych prac, jakie podejmuje geodeta. Przy pomocy narzędzi, bazując na wiedzy i doświadczeniu, dokonuje on odpowiednich pomiarów, aby dokładnie odwzorować sytuację przestrzenna na danym terenie. Doskonała opieka nad pomiarem sytuacyjno-wysokościowym daje pełnię wiedzy na temat ukształtowania przestrzennego, dzięki któremu zyskujesz rzetelny obraz terenu objętego opracowaniem.

Opracowujemy geodezyjno-kartograficznie obszar terenu przeznaczonego pod inwestycje. Pracujemy w zgodzie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami oraz standardami technicznymi, wykorzystując umiejętności oraz zyskaną przez lata praktyki wiedzę. Dzięki temu masz pewność, że opracowane przez nas mapy pozwolą na wierną realizację każdej inwestycji.

Solidny budynek to podstawa – bez względu na to, czy budujesz dom, biurowiec czy budynek użytkowy. Perspektywa jego dogodnego położenia niesie ze sobą bezpieczeństwo i sprawia, że ze spokojem patrzysz w przyszłość. Podejmując inwestycję pozwól nam zająć się precyzyjnym wytyczeniem budowy lub uzbrojenia terenu. Powierzając to zadanie profesjonalistom masz pewność, że Twój budynek zyska solidny fundament a sieci uzbrojenia terenu zostaną zrealizowane zgodnie z projektem.

Przymierzasz się do zakończenia realizowanej inwestycji? Nasz geodeta w trakcie prac terenowych określi aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki a także sporządzi odpowiednią dokumentację geodezyjno-kartograficzną wymaganą przez Starostwo Powiatowe oraz Nadzór Budowlany. Należy pamiętać, że inwentaryzację powykonawczą sieci podziemnego uzbrojenia terenu należy wykonać przed ich zasypaniem.

Usługę tę dedykujemy tym, którzy zamierzają zmodernizować, wyremontować lub dokonać nadbudowy danego obiektu. Dokładny opis techniczny pozwoli na profesjonalne wykonanie prac przez pozostałych specjalistów i sprawi, że inwestycja wykonana zostanie zgodnie z założonym planem.

Podobnie jak inwentaryzacja obiektu budowlanego, także ten sposób umożliwi rzetelną i dokładną realizację planów budowlanych. Z pomocą nowoczesnych sprzętów i doświadczenia w pracach na wielu placach budowy, dostarczymy naszym klientom najwyższej jakości usługi. Postaw na ekspertów w dziedzinie!

Wiemy doskonale, że każda inwestycja jest niesamowicie istotna, dlatego w portfolio naszych usług umieściliśmy także geodezyjną obsługę tego typu przedsięwzięć. Naszą pracę w tym zakresie wykonujemy kompleksowo, otaczając opieką każdą ważną inwestycję. Obecność naszych ekspertów zagwarantuje rzetelność pomiarów i wykonywanych prac na każdym etapie budowy.

Dzięki zdigitalizowanym formom opracowań geodezyjnych mamy możliwość wirtualnego obrazowania przestrzeni. Numeryczne i wektorowe przedstawienie danych pomiarowych daje wiele więcej możliwości przetwarzania i otwiera nowe ścieżki w opracowywaniu danych. Geodezyjne opracowanie numeryczne to nowoczesna forma przetwarzania danych. Dzięki niej realizacja Twojego projektu przebiegnie jeszcze sprawniej i bez niespodzianek.

Inwestycja budowlana, kopalnia, żwirownia czy betoniarnia wymaga informacji o objętości względnie ruchu mas ziemnych. Nasi eksperci służą pomocą przy obliczeniu objętości obiektów o nieregularnej budowie i złożonej morfologii (np. składowisk, hałd, pryzm, zwałowisk, wałów) czy też planowaniu przemieszczenia wydobytych ziem w odpowiednie miejsce, aby rozwój inwestycji był stały i niczym niezmącony. Jeśli jesteś dopiero w fazie planowania inwestycji, nasza pomoc będzie miała nieocenione znaczenie przy wyborze ostatecznej lokalizacji projektu.

W sytuacji, gdy konieczne jest wydzielenie fragmentu parceli na rzecz nowego właściciela, służymy profesjonalną pomocą w procesie podziału nieruchomości na dokładnie określone części. Skrupulatny podział pozwoli na pełne zrealizowanie założeń umów i ustaleń, dzięki czemu założenie nowej księgi wieczystej dla wydzielonego terenu stanie się czystą formalnością.

Życie potrafi zaskakiwać a czas działa nieubłaganie. Kiedy konieczne jest wyznaczenie na nowo punktów bądź też wznowienie starych znaków granicznych np. w wyniku zniszczenia, zatarcia lub przesunięcia się ustalonych granic, nasza ekipa na nowo odtworzy pierwotne położenie granic nieruchomości. Wszystko po to, by rzeczywistość wiernie odwzorowywała prawne aspekty Twojej własności.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.